Vladislav
Benić

Kao full stack developer za sebe kaže da poznaje back end, da poznaje front end, kao i sve između ta dva. Čvrsto veruje da je pravi expert čovek koji je napravio sve greške koje se mogu napraviti u jednoj uskoj oblasti. U našoj kompaniji ima ulogu sistemskog arhitekte, koji je odgovoran za implementaciju i održavanje sistema krojenih po specifičnim zahtevima kupaca. Detaljno pristupa izgradnji sistema koji treba da zadovolje specifične potrebe naših klijenata.

System
architect

System
architect

Kao full stack developer za sebe kaže da poznaje back end, da poznaje front end, kao i sve između ta dva. Čvrsto veruje da je pravi expert čovek koji je napravio sve greške koje se mogu napraviti u jednoj uskoj oblasti. U našoj kompaniji ima ulogu sistemskog arhitekte, koji je odgovoran za implementaciju i održavanje sistema krojenih po specifičnim zahtevima kupaca. Detaljno pristupa izgradnji sistema koji treba da zadovolje specifične potrebe naših klijenata.