Dejan
Pataki

Komunikacija i potreba da nešto kažemo, čujemo i vidimo su sastavni deo naše civilizacije i kulture. Savremena tehnologija je samo proširila potrebe i domete. U okruženju hiperprodukcije sadržaja svakodnevni izazov je izdvojiti se, biti vidljiv, zaslužiti pažnju.
Dejan kombinuje inženjerski i kreativni pristup u procesu definisanja strategije sa jasnim ciljem da sadržaj učini upadljivim, vidljivim onakvim da zasluži pažnju.

Marketing
strategist -
partner

Marketing
strategist -
partner

Komunikacija i potreba da nešto kažemo, čujemo i vidimo su sastavni deo naše civilizacije i kulture. Savremena tehnologija je samo proširila potrebe i domete. U okruženju hiperprodukcije sadržaja svakodnevni izazov je izdvojiti se, biti vidljiv, zaslužiti pažnju.
Dejan kombinuje inženjerski i kreativni pristup u procesu definisanja strategije sa jasnim ciljem da sadržaj učini upadljivim, vidljivim onakvim da zasluži pažnju.