Jelena
Radić

Slika vredi kao hiljadu reči. Sposobnost da se jasno opiše slika pomoću manje od hiljadu reči, odlika je sposobnog kopirajtera. Strategija kojom ciljanoj publici predstavljamo kompaniju, proizvod ili uslugu, mora biti pažljivo osmišljena, sistematična i kreativna. U Jeleninim rukama kampanja postaje jasna i transparentna, a brend prepoznatljiv, kroz digitalno obraćanje na pravi način - onlajn nastupom na različitim platformama.

Content
Strategist

Content
Strategist

Slika vredi kao hiljadu reči. Sposobnost da se jasno opiše slika pomoću manje od hiljadu reči, odlika je sposobnog kopirajtera. Strategija kojom ciljanoj publici predstavljamo kompaniju, proizvod ili uslugu, mora biti pažljivo osmišljena, sistematična i kreativna. U Jeleninim rukama kampanja postaje jasna i transparentna, a brend prepoznatljiv, kroz digitalno obraćanje na pravi način - onlajn nastupom na različitim platformama.