Goran
Marković

Temelj uspešne kampanje leži u odgovarajućoj strategiji. Osmišljavanje Google ads strategije, usmeravanje kampanje na ciljnu publiku, optimizacija i predstavljanje rezultata kroz analizu i brojke, ključni su koraci uspešnog projekta. Bez Goranovog analitičkog pristupa, ideje bi prošle bez realizacije, a rezultati bi ostali neopipljivi.

Google Ads
&
Analytics Expert

Google Ads
&
Analytics Expert

Temelj uspešne kampanje leži u odgovarajućoj strategiji. Osmišljavanje Google ads strategije, usmeravanje kampanje na ciljnu publiku, optimizacija i predstavljanje rezultata kroz analizu i brojke, ključni su koraci uspešnog projekta. Bez Goranovog analitičkog pristupa, ideje bi prošle bez realizacije, a rezultati bi ostali neopipljivi.