Anđela
Ognjanović

Kampanju na socijalnim mrežama moramo neprestano prilagođavati zahtevima klijenata, tržišta, ali i uslovima same platforme. Rezultati kampanje će ostati u samom vrhu jedino ako se svim zadacima pristupi profesionalno, savesno i inovativno.
Anđela pažljivo prati svaku kampanju, vrši dodatne korekcije kada za to postoji potreba, vodi računa o ciljnim grupama i ne dozvoljava da izostane ijedna promocija. Njena posvećenost radu može se jedino uporediti sa njenom posvećenošću stonom tenisu - perfekcionista sa srcem na terenu i u Ads Manager-u!

Social Media Expert

Social Media Expert

Kampanju na socijalnim mrežama moramo neprestano prilagođavati zahtevima klijenata, tržišta, ali i uslovima same platforme. Rezultati kampanje će ostati u samom vrhu jedino ako se svim zadacima pristupi profesionalno, savesno i inovativno.
Anđela pažljivo prati svaku kampanju, vrši dodatne korekcije kada za to postoji potreba, vodi računa o ciljnim grupama i ne dozvoljava da izostane ijedna promocija. Njena posvećenost radu može se jedino uporediti sa njenom posvećenošću stonom tenisu - perfekcionista sa srcem na terenu i u Ads Manager-u!