Studija slučaja - Premium genetics

Brifing

Premium Genetics kompanija je vodeći distributer prenatalnih testova na teritoriji Srbije i BIH. Ovlašćeni zastupnik renomirane svetske kompanije NIPD Genetics, na ove prostore donosi najnoviju tehnologiju u neinvazivnom prenatalnom testiranju.

Usluge

  1. Google ads
  2. Social media marketing
  3. Copywriting

Naš zadatak je sveobuhvatna usluga digitalnog marketinga, a osnovni cilj je povećanje broja klijenata.

Koncept

Prvi korak je fokus na onsite elemente i utvrđivanje ključnih reči. Zatim ćemo se pozabaviti Google ads kampanjama u Srbiji i BiH. Uspešan nastup na socijalnim mrežama uslovljen je efikasnim targetiranjem - povećati zainteresovanost trudnica, te smanjiti broj upita od strane ciljne grupe koja ne ispunjava uslove.

Strategija

Kako bismo osmislili dugoročne Google ads strategije i Social media kampanje, morali smo analizirati trenutno stanje. Testirali smo više kampanja, sa parametrima prilagođenim svakoj zemlji. Kampanje smo osmišljavali uzimajući u obzir preference različitih ciljnih grupa, te smo koristili i različite prodajne poruke, da bismo kasnije mogli uporediti postignute efekte.

Nastup na socijalnim mrežama ima trostruki zadatak: povećanje brand awareness-a, povećanje broja upita i povećanje broja prodaja. Strategija podrazumeva postojanje više različitih kampanja, koje su namenjene različitim ciljnim grupama i formulisane različitim prodajnim porukama. Nakon definisanja strategije, određivanja ciljne grupe i podešavanja parametara, naš tim pristupa osmišljavanju vizualnih i tekstualnih rešenja. Konačni cilj je da se prava poruka prenese na pravi način.

Naša usluga obuhvata i kreiranje blog postova za potrebe poslovnica u Srbiji i u BiH. SEO tekstovi podrazumevaju upotrebu važnih ključnih reči, kako bi se i na taj način doprinelo boljem pozicioniranju prilikom Google pretrage.

Vodi se računa da tekstovi, pored važnih ključnih reči, obiluju i proverenim i aktuelnim informacijama, koje su od koristi potencijalnim korisnicima usluga. Strategija podrazumeva obaveštavanje budućih roditelja o najvažnijim pitanjima vezanim za neinvazivno prenatalno testiranje (kada se vrši prenatalno testiranje, ko spada u rizičnu grupu, kome je namenjeno prenatalno testiranje, koji je rok za dobijanje rezultata, kako se vrši neinvazivna procedura…), kao i informisanje o zanimljivostima vezanim za trudnoću i prenatalnu negu.

Rezultat

Google ads kampanja dala je fantastične rezultate - poseta na sajtu je povećana za 39%, a broj realizovanih prenatalnih testova je povećan za prosečno 13% godišnje. Povećanje reach-a za 38,87% i trostruko povećanje impression-a, posledica su uspešnog targetiranja. Koordinisane aktivnosti na socijalnim mrežama, dovele su do povećanja realizovanih prenatalnih testova za prosečno 21% godišnje.



Rezultati uloženog truda su očigledni - u svim zemljama u kojima su sprovedene strategije digitalnog marketinga, došlo je do povećanja broja realizovanih testova za 34% prosečno godišnje.