Studija slučaja - Mobileshop

Brifing

Mobileshop je kompanija koja se bavi onlajn prodajom novih mobilnih telefona, na teritoriji EU. Nude širok dijapazon, od preko 600 modela različitih uređaja. Asortiman je uvek aktuelan, cene optimalne, a dostava blagovremena. Naš zadatak je da unapredimo onlajn prodaju.

Koncept

Onlajn prodaju unapredićemo kroz:

  1. Optimizaciju i menadžment Google ads kampanja
  2. Social media menadžment

Svesni smo da će optimizacija troškova za Google ads kampanje biti izazov, budući da se radi o kampanji u velikom broju zemalja, koja uključuje još veći broj ključnih reči. Cilj je postići što veću prodaju, uz što manje troškove. Sledeći izazov je ogromno tržište, kao i brojna i aktivna konkurencija. Potražnja za mobilnim telefonima je velika, ali za sobom vuče i rastuću ponudu i ozbiljne konkurente na teritoriji cele EU.

Strategija

Sistematično smo razvrstali zadatke:

  • Analiza stanja
  • Analiza tržišta
  • Setup kampanja
  • Analiza performansi i korekcija nastupa
  • Izveštavanje

Na samom početku, izvršili smo analizu trenutnog stanja, kao najboljeg pokazatelja rezultata prethodnih kampanja. Sledilo je istraživanje konkretnog tržišta i utvrđivanje parametara potencijalne ciljne grupe. Nakon usaglašavanja parametara, definisana je ciljna grupa i pristupilo se njenom segmentiranju. Segmentiranje je rezultiralo preraspodelom budžeta za svaki segment ciljne grupe. Posebnu pažnju posvetili smo definisanju i realizaciji tipova nastupa, kroz dobro promišljen sadržaj (copy i vizual).

Nakon analize stanja, pristupili smo osmišljavanju dugoročne strategije za Google ads i Social media kampanja. Pažljivo smo testirali više kampanja, sa parametrima podešenim za svaku zemlju ponaosob. Prilagodili smo kampanje različitim ciljnim grupama, a u opticaju su bile i raznovrsne prodajne poruke, kako bismo uočili i uporedili efekte.

Na redu je testiranje dosadašnjeg zalaganja. Analizu smo izvršili putem A/B testiranja različitih kampanja, definisanih različitim parametrima. Ispratili smo sve ključne indikatore performansi i definisali eventualne korektivne akcije. Deo našeg angažmana činilo je i učestalo, jasno i precizno izveštavanje o stanju kampanje, u prethodnom definisanom periodu.

RezultatNakon uloženog napora, dugoročne i pažljivo usmerene kampanje, analiza izveštaja pokazuje uspeh Google ads kampanja, jer je zabeležena povećana prodaja od 42% po zemlji putem ovog medijuma. Kampanja na društvenim mrežama je takođe rezultirala povećanjem prodaje za 65% na Facebook-u i Instagram-u.