Studija slučaja - Mikromarket

Brifing

Mikromarket je trgovinski lanac koji sa preko 120 radnji u Novom Sadu i okolini uspešno posluje preko 20 godina.

Usluge
  • Social media marketing
  • Web development
Koncept

Naš zadatak je da kroz sveobuhvatan i kreativan nastup na socijalnim mrežama na najbolji način predstavimo Mikromarket kompaniju i proizvodne asortimane, te da podignemo brending na viši nivo. Takođe, urađen je redizajn web stranice, tako da na zanimljiv i jednostavan način predstavimo Mikromarket kompaniju, pri čemu je akcenat na efikasnoj navigaciji i brzini sajta.

Strategija

Redizajn web stranice omogućava klijentu da bude u toku sa trendovima i da na intuitivan način privuče potencijalne korisnike usluga i istakne svoje prednosti u odnosu na konkurenciju. Sem vizuelnog prikaza, naš tim je u obzir uzimao i efikasnu navigaciju i brzinu sajta, što doprinosi i brzini pronalaska željenih informacija, a sajt čini user friendly.

Anganžman na socijalnim mrežama ima za cilj povećanje brand awareness-a i promociju novootvorenih radnih mesta i određenih akcija. Pažljivo je odabrana publika, uzimajući u obzir sve parametre koji su bitni za poslovanje kompanije. Kampanje su pokrenute, pri čemu se na kreativan način, kombinujući različite tipove sadržaja, targetiranoj publici približavaju proizvodi, ponude i Mikromarket brend. S obzirom na detalj da je zaštitni znak našeg klijenta ćirilica, oslonili smo se na ovaj aspekat tokom celokupne Social media marketing kampanje, što konstantno dovodi do pozitivnih reakcija publike.

Rezultat


Kombinovanjem različitih tipova kreativnih sadržaja, od vizuala do video sadržaja, efikasnim targetiranjem ciljne grupe i sveobuhvatnim nastupom, doprineli smo povećanju broja ljudi koji je upoznat sa Mikromarket brendom čak 5 puta. Uspeli smo da izbrendiramo Mikromarket kao domaći brend koji se oslanja isključivo na ćirilicu, što konstantno dovodi do pozitivnih reakcija publike.