Studija slučaja - Manhattan

Brifing

Manhattan je edukativni centar koji nudi kurseve 28 stranih jezika i to na teritoriji Novog Sada i Niša. Ovaj savremeni centar za strane jezike odlikuje se specifičnim pristupom i jedinstvenim programom. Cilj je da potencijalne polaznike kurseva upoznamo sa ponudom klijenta.

Usluge
  • SEO
  • Google ads
Koncept

Zadatak je da kroz SEO i Google ads kampanje, pozicioniramo klijenta na visoko mesto prilikom pretrage u Google pretraživaču, kao i da potencijalne korisnike usluga Manhattan edukativnog centra pretvorimo u posetioce sajta i polaznike kurseva.

Strategija

Nakon početne analize, utrđene su bitne ključne reči za samu kompaniju. Sprovedena je kompletna onsite analiza i utvrđene offsite mogućnosti, što, nakon dodatnih podešavanja, omogućava da nastavimo sa planom i strategijom.

Implementaciija Google ads kampanja obavljena je na teritoriji Srbije. Pre lansiranja reklame, sprovode se istraživanja i analize, pa se na osnovu dobijenih podataka kreiraju reklame, koje su dizajnirane prema uslovima i zahtevima tržišta. Od optimizacije kampanje zavisi odnos uloženog novca i ostvarenih rezultata. Iz tog razloga mi optimizaciji uvek pristupamo s punom pažnjom, da bismo sa što manje potrošenih sredstava, ostvarili izvanredne rezultate.

RezultatSEO rezultati postali su očigledni nakon kratkog perioda - dostigli smo pozicioniranje među prvih 5 prilikom pretrage bitnih ključnih reči, što je omogućilo povećanje organskih poseta za 480%. Rezultati Google ads kampanja i optimizacije nisu izostalli - ostvarili smo povećanje broja polaznika za prosečno 33% godišnje.