Studija slučaja - ICEPS

Brifing

ICEPS – Internacionalni centar profesionalnih studija, je visoka strukovna škola osnovana 2005. godine. Ova visokoškolska ustanova stavlja fokus na najmodernije tehnike za edukaciju i radno osposobljavanje.

Usluge
  • Web development
  • Google ads
Koncept

Naš zadatak se može podeliti u dva segmenta:

  1. Kreiranje intuitivnog veb-sajta sa svim neophodnim funkcijama i hijerarhijskom strukturom pristupa. Akcenat je na efikasnom predstavljanju studijskih programa.
  2. Kroz Google ads kampanje povećavamo interesovanje za programe ove visokoškolske ustanove i tako povećamo i broj upisanih studenata.
Strategija

Web development podrazumeva razvoj veb-sajta, koji će biti i visoko funkcionalan, kako bi budući i trenutni studenti mogli da pravovremeno dobiju sve informacije. Administratorima sajta trebalo bi omogućiti da lako ubacuju i uređuju nove i stare materijale. Problem sa kojim smo se susreli - deo sadržaja je namenjen za prikaz isljučivo studentima koji su upisani, te smo morali retroaktivno da otvorimo naloge svim već upisanim studentima, kako bi im obezbedili pristup materijalu. Rezultat našeg rada je sajt sa efikasnom strukturom pristupa materijalima, koji na jednostavan i intuitivan način, približava ovu obrazovnu ustanovu i programe zainteresovanim studentima.

Što se tiče Google ads kampanja, izvršena je preliminarna analiza ključnih reči. Naš tim se prihvatio posla i osmislio kreativni paket, te je izvršena sva neophodna priprema i optimizacija kampanja. Pokrenute su i remarketing kampanje, kako bi se podstakli neodlučni klijenti.

Rezultat
Statističkom analizom i obradom podataka o upisu, utvrdili smo da je 47% upisanih studenata saznalo za fakultet i odlučilo se na upis, upravo zahvaljujući Google ads kampanjama i poseti stranice fakulteta. Broj poseta na sajtu se povećao 53% prosečno godišnje, zahvaljujući lansiranju Google ads kampanja.