SEO


Vinite se u visine kad je u pitanju Google pretraga. SEO (Search engine optimisation) je proces koji ima za cilj da vas visoko pozicionira prilikom Google pretrage ključnih fraza koje su bitne za vaš biznis. Fokusirani smo na postizanje maksimalnih rezultata, koji su vidljivi prikazom jasnih i nedvosmislenih statističkih podataka.

Polja ekspertize i procesi

Analiza tržišta i
konkurencije i razvoj
strategije

On-site i Off-site
optimizacija

Kreiranje sadržaja i
konsalting

Analiza rezultata i
izveštavanje