Osnove kvalitetnog email marketinga

<

Svi koriste email. Od početka uspona interneta u poslovanju, elektronska pošta je osnovna komponenta svake uspešne strategije. Ipak, nije ga lako sastaviti. Doduše, postoje opšte smernice koje se smatraju fundamentalnim u industriji digitalnog marketinga. To su:

1. Email mora biti personalizovan

Kada govorimo o slanju emaila često pred sobom imamo ideju slanja poruke. Naravno, nešto se mora napisati. Međutim, sadržaj poruke se često pogrešno razume. Iako je sam sadržaj jako bitan, ključan, mnogo bitnije od toga je kako je sama poruka sastavljena. Tačnije, bitno je za koga je sastavljena.

Sastavljanje profila kupca kome se šalje pošta ključ je uspešne email marketing kampanje. Svako zna da pošalje poštu preko interneta, ipak mnogo je važnije poslati je tako da bude napisana za pravu osobu. Uspešna pošta je ona pošta koja je stigla onome ko će je zapravo pročitati.

2. Svrha emaila mora biti jasna

Jedna od najčešćih zamerki jeste da je svrha elektronske pošte nepoznata. Nakon prvog problema, nedostatka personalizacije sledeći je nepoznata svrha poruke. Iako sadržaj mora biti oblikovan specifično za onoga koji će ga čitati, sadržaj mora da ima i određenu svrhu. Svrha sadržaja zavisi od potrebe email marketing kampanje. Može biti:

  • Da se klijent obavesti o novim proizvodima i uslugama
  • Da se proda proizvod ili usluga
  • Da se održava odnos sa klijentom

U zavisnosti od toga biće neophodno kvalitetno sastaviti samu poruku. Svrha poruke je najuspešnije prikazana kada prikažemo sve pogodnosti i prednosti onoga što promovišemo.

3. Ne sme da bude iskopirani obrazac

Ključno je da email marketing kampanja ne bude sazdana na obrascima. Iako je moguće naći obrasce online, nije uvek dobro služiti se sa njima.

Pre svega, vidi se da je u pitanju obrazac. Druga stvar je da obrazac u potpunosti ubija prethodna dva principa. Obrazac već ima svoju svrhu i za nju je i pisan. Čitava poenta jeste u tome da se sastavi takav sadržaj koji će „gađati“ određenu grupu ljudi za određenu svrhu.

Prema tome, upotreba obrazaca koje samo treba „ispuniti“ suprotna je ideji pravljenja marketing strategije. Kao i kod svakog sadržaja, i u pisanju emaila kreativnost se ceni više od svega.

4. Šalje se probranoj publici

Pre nego što obavimo sve ostale korake, imamo jedan zadatak. Moramo da znamo kome tačno šaljemo tu poštu.

U okviru email marketing kampanje fundamentalni deo jeste biranje i sakupljanje liste kontakta. Kontakte sa liste kasnije kontaktiramo ili prestajemo da kontaktiramo u zavisnosti od njihove reakcije. Sama lista, jeste svojevrsna arhiva podataka jer pokazuje:

  • Uspeh naše strategije
  • Uspeh pojedinačnih segmenata
  • Daje uvid u to kako klijenti saobraćaju sa našom strategijom

Prema tome, čitava strategija počiva upravo ne na masovnom slanju pošte. Naprotiv, cilj uspešne strategije jeste da načini ovakvu listu i uspe da izvrši zadatu svrhu kod izabrane publike. Strategija koja ne počiva na izabranim kontaktima ne može da uspe.

Ovo su načelno stvari kojih treba da se pridržavate. Naravno, ovo je često komplikovano, pogotovo ukoliko treba da vodite i posao pored toga. Srećom, Indigital je tu da vam pomogne. Počnite da mislite digitalno i da stvarate uspeh.