Na koje elemente email marketing kampanje uticati da biste povećali konverziju

Email je jedan od važnijih izuma čovečanstva, i svakako da ima svoje mesto u digitalnom marketingu. Naravno, da bi email marketing bio kompletan nije dovoljno poslati samo poruku kontaktu u vašoj listi, potrebno je urediti marketing sekvencu ili „levak“.

Problem nastaje jer postoji puno izvora koji vas informišu o tome kakav je levak, ali ne govore šta treba promeniti u samom levku. Kako je cilj skoro svake kampanje digitalnog marketinga da ostvari konverziju, tako je to cilj i email marketing kampanje.

Moguće je da ste se već prijavili na servis kakav je MailChimp, kao i to da imate neku listu kontakta i da ste preko nje slali mejlove. Ukoliko koristite i Google Analytics za praćenje metrika email marketinga možete da vidite koliki vam je stepen konverzije.

Ipak, dobro je napraviti prepravku i proveru a evo i detalja koje možete izmeniti da biste povećali konverziju putem ovog vida oglašavanja.

Više tipova sekvenci email marketinga

Prema Inbound metodologiji, marketing „levak“ ili marketing sekvenca treba da se oblikuje prema „buyer’s journey“(put koji kupac prelazi da bi kupio proizvod). Onda, stvari postaju mnogo jasnije i jednostavnije, pa su osnovne email marketing sekvence podeljene na:

  • Lead Nurturing
  • Conversion
  • Retention

Ove tri sekvence ili modela bazirana su na „delove puta“ koji čovek prelazi pre nego što postance kupac i samim tim, dobro bi bilo imati različite sekvence za svaku od ovih akcija. Svi ljudi koji će doći na vaš sajt i dati adresu neće nužno biti spremni da odmah kupe.

Zato, iskoristite vašu email listu tako što ćete odrediti koji od tih kontakta bi najbolje odgovarao različitim sekvencama. Lead nurturing se odnosi na one koji ne znaju vaš proizvod i uopšte nisu sigurni da li bi kupili. Conversion se odnosi na one koji već poznaju vaše proizvode i žele da kupe. Retention se odnosi na one koji su već kupili, ali ćete probati ponovo da im prodate.

Slanje dobro sastavljenih emailova izabranim kontaktima za određenu svrhu jeste najprostiji način da povećate konverziju ovom digital marketing strategijom ali ipak, za veći stepen konverzije morate imati i bolji sadržaj.

Unapredite vaš sadržaj

Sadržaj je verovatno jedan od najlošije korišćenih elemenata oglašavanja. Tačnije, postoji dosta ljudi koji prave sadržaj, ali samo nekolicina pravi sadržaj tako da se može iskoristi u oglašavanju poslovanja.

Za kvalitetan sadržaj prvo morate da odredite za šta ga pišete, tačnije za koju email sekvencu, što će usloviti:

  • „Jezik“ kojim je pisan email
  • Cilj i poziciju u okviru kompletne strategije

Jezik ovde znači da nećete na isti način „razgovarati“ sa vašom mušterijom koja tek kupuje i jeste već kupila vaš proizvod. Ova druga već sve zna, nju ne morate da obaveštavate kako morate ovu prvu.

Ovo su spoljne stvari. Dobro je da još poradite i na:

  • Copy ili tekstu vašeg emaila
  • Grafikama koje u njemu koristite
  • Rasporedu elemenata uokviru poruke
  • Kvalitetu onoga što nudite

Ovo se odnosi na ono što se naziva „lead magnet“. Lead magnet jeste sadržaj koji ste napravili za potrebe vašeg poslovanja, a nužno ne može da se nađe na vašem sajtu. Upravo je njegova poenta da ga date u zamenu za email adresu.

Uz uređivanje različitih delova, jako je bitno i da uredite sadržaj koji šaljete. Ovo se odnosi na sve sekvence, lead magnet-e ali i drugi propratni sadržaj u okviru email marketing kampanje.

Poradite na vašem CTA i „sales pitch-u“

Ipak, uspešnost email marketing kampanje i svih njenih delova zavisi isključivo od toga da li ste ostvarili konverziju ili niste. Ukoliko ste sve radili „po knjizi“ a i dalje nemate dovoljno visoke stope konverzije morate poraditi na završnici.

Moguće je da vam CTA ili „sales pitch“ ne valja što znači da način na koji ste plasirali vaš proizvod u dovoljnoj meri ne može da natera potencijalnog kupca na akciju.

CTA se obično pojavljuje u vidu dugmeta koje poziva na akciju a akcija može biti bilo šta, od prijavljivanja na kurs, preuzimanja ebook-a do kupovine.

Iako se CTA nalazi na kraju poruke i predstavlja samo jedno dugme, postoje nebrojene studije koje pokazuju njegovu važnost. Primećeno je da izmenom CTA teksta dolazi do neverovatne promene u stepenu konverzije.

To nije moguće ukoliko ne poradite na vašem „sales pitch-u“ ili prodajnom predlogu. Jednostavno, to je ono kako vi putem kanala digitalnog marketinga pokušavate da plasirate vaš proizvod na prodaju ljudima.

Sada, kada imate različite kontakte za različite sekvence, preradili ste sadržaj emaila i preuredili vaš pitch ostaje samo da sve to testirate. Ukoliko i dalje nemate rezultate ne očajavajte.

Digitalni marketing je doživeo revoluciju baš zbog toga što su svi njegovi rezultati merljivi. Jednostavno, pogledajte koje sekvence najgore rade i pokušajte da ih optimizujete na osnovu podataka koje već imate. Uračunajte i to da je email relativno „kompresovan“ u odnosu na druge formate, da ima manje elemenata tako da ćete ga lakše optimizovati.