Kako napraviti segmentiranu listu za vašu email marketing kampanju

<

Prilikom planiranja i sprovođenja email marketinga postoje nekoliko stvari na koje moramo da obratimo pažnju ukoliko hoćemo da kampanja bude uspešna. Jedna od njih jeste da napravimo segmentiranu listu kontakata kojima ćemo slati naše ponude, poruke, predloge ili objave. Ukoliko nismo pravilno odabrali kontakte nećemo moći da ostvarimo konverziju potencijalnih klijenata u kupce, te tako će i svrha oglašavanja biti promašena.

Značaj dobro probane liste ogleda se u tome što će ona omogućiti ne samo prodaju, već će omogućiti i zadržavanje klijenta. Digitalno oglašavanje nije jednosmeran proces u kome se želi maksimizirati prodaja, već je to dugotrajan proces u kome se neguju mušterije. Email marketing je savršen za ovaj zadatak.

Prema tome, postarajte se da imate dobru listu kontakata. Nju možete srediti prema sledećem:

Persona vašeg klijenta

Persona klijenta je fiktivno zamišljena ličnost vašeg idealnog kupca. Služi da prema njoj oblikujete sve namere vašeg internet oglašavanja, ali i poslovne namere, kao i konkretne korake koje ćete preduzeti.

Pri pravljenju segmentirane (određene) kontakt liste persona klijenta ima značajan uticaj na to koliki ćete ROI ostvariti. Ovo treba imati na umu pogotovo kada pogledamo da ljudi nekada kupuju adrese „u gomili“. Ovo ne samo da je protiv etike svakog poslovanja, već je i štetno za vaše napore uopšte.

Umesto toga, kada pravite listu, od ljudi koji su vam ustupili svoje podatke proberite samo one koji su najverovatniji da učestvuju u procesu konverzije. Upravo su to ljudi kojima ćete moći dalje da prodajete, ili koji će dalje učestvovati u „levku“ vašeg oglašavanja. Da stvari budu još bolje, možete imati i nekoliko ovakvih persona.

Sve zavisi od vašeg proizvoda i toga šta prodajete. Ipak, pored toga bitno je razmišljati i o njihovim potrebama.

Njegove potrebe

Nakon što ste utvrdili persona kupaca, odnosno kada ste pronašli onoga ko će potencijalno kupiti vaše proizvode ili usluge, razmislite o njegovim potrebama. Tačnije, razmislite o tome za koje potrebe se obraćate potencijalnom kupcu, a one mogu biti:

 • Ponuda novih proizvoda ili usluga
 • Obaveštenje o izmenama poslovanja
 • Informisanje o vašem poslovanju putem vašeg sadržaja
 • “Zbližavanje“ sa vašim brendom i uslugom

Sada, kada ste probarali adrese na osnovu toga koja je najbliža izabranoj personi, bitno je da „doradite“ istu i to ćete uraditi tako što ćete nastaviti selekciju na osnovu toga šta bi vašem klijentu moglo da treba.

Očigledno, najviše će mu trebati vaš proizvod ili usluga. Međutim, ne možete mu uvek ponuditi taj proizvod ili uslugu, tačnije ne možete to uraditi baš uvek. Segmentacija u email marketingu je toliko važna stvar zato što vam ona pomaže da lakše ostvarite ciljeve vašeg poslovanja. Naravno, segmentacija je uspešna jedino ukoliko je iskombinujete sa ostalim dostupnim merilima.

Merila koja možete koristiti

U digitalnom marketingu uopšte, onaj koji se bavi oglašavanjem je u povoljnoj poziciji jer analitiku i strategiju određuje na raznovrsnim merilima. U suštini, što bolje izaberete ova merila, da budu relevantnija za vaše poslovanje, to ćete i ostvariti veći uspeh prilikom samog oglašavaja. Merila koja možete koristiti su:

Geografski:

 • Država
 • Grad
 • Jezik
 • Klima

Demografski:

 • Godine
 • Pol
 • Obrazovanje
 • Zarada

Psihografski:

 • Životni stil
 • Ličnost
 • Stavovi
 • Vrednosti

Ponašanje:

 • Željeni benefiti
 • Kupovna upotreba proizvoda
 • Namera
 • Položaj korisnika

Suštinski, bitno je da razumete šta je najrelevantnije za vaše poslovanje. Prema tome, vaše oglašavanje će biti uspešno.

Testirajte, testirajte, testirajte

Za kraj ostaje testiranje, budući da je testiranje srž uspeha svakog oglašavanja zasnovanog na podacima. Tek kada testirate vašu email marketing kampanju na različitim parametrima moći ćete da vidite koja će ostvariti najveću stopu konverzije i ROI:

Ukoliko ovo ne uradite imaćete mnogo manje mogućnosti da bude uspešni u oglašavanju. Naravno, treba imati obzira prema tome da ne treba menjate samu personu niti nameru za koju i počinjete kampanju. Mesto toga, listu, kada se ovi prvi parametri odrede, treba dalje segmentirati i podešavati prema merilima koja se mogu menjati.

Samo testiranje se vrši tako što ćete praviti različite liste na osnovu toga što ćete menjati neka od merila. U zavisnosti od opšte strategije koje primenjujete pri oglašavanju, zavisiće i koliko često šaljete email kontaktima sa liste. Nakon toga, merite nivo konverzije. Pored toga, sprovedite još jedno slanje na drugačijim merilima. Merite, optimizujte, ponovo testirajte.

To je najsigurniji način da ostvarite najveći mogući ROI jednom metodom koja, kako se čini nikada neće izaći iz metode. U svakom slučaju to je budućnost prošlosti na koju možete da se oslonite, samo ako ste spremni da je neumorno testirate.