Anatomija imejl dizajna

Do sada je napisano na hiljade članaka s temom imejl marketinga, kao jednog od najprofitabilnijih kanala digitalnog marketinga. Međutim, pre nego što pošaljete bilo kakav imejl, morate imati na umu važeću praksu, kako bi imejl marketing kampanja bila uspešna.

Dizajn ili dizajnersko rešenje je, svakako, jedna od stavki važeće prakse. Budući da, kao što rekosmo, postoji na hiljade članaka na ovu temu, osetili smo potrebu da iskoristimo prostor na blogu i sažmemo filozofiju iza savršenog imejl marketing dizajna.

Dizajniranje e-pošte, bi trebalo započeti osvrtom na tehničke elemente.

Tehnički elementi dobrog imejla

Polazimo od ideje da osnovna tehnička pravila dobrog imejla, može primeniti bilo ko, a ne samo profesionalac iz oblasti dizajna i marketinga. Kada govorimo o tehničkim elementima, zapravo govorimo o praksi, koja bi trebalo da nam omogući da imejl bude pravilno poslat i vidljiv na svim uređajima.

Za početak, trebalo bi podesiti širinu imejla na maksimalno 600 piksela. Time smo postigli da naš imejl bude responsive. Responsive dizajn, omogućava veb-stranici ili e-pošti, da postane vidljiva sa svih uređaja, bez gubljenja bitnih elemenata.

Zatim, trebalo bi da organizujemo naš sadržaj u oblik obrnute piramide. Ovo bi značilo da u gornjoj polovini imejla stavimo što više elemenata, teksta i slika, a u donju polovinu, manje sadržaja i CTA dugme. Ovakva organizacija, poznata i kao organizacija u jednoj koloni, je ono što se smatra najboljom praksom. Imejl je moguće podeliti i u više kolona, ali bi to samo otežalo organizaciju sadržaja.

Organizacija elemenata

Naredna bitna stavka jesu elementi imejla.

Elementi imejla su preheader, header, body (u koji spadaju kopi i slike), CTA dugme, i footer. Većina imejlova prati ovakvu formu, što imejl čini preglednim i jednostavnim za čitanje, kako za korisnika, tako i za mašinu.

Preheader predstavlja polje koje korisnik vidi kada uđe u inbox i tu je, obično, naveden opis samog imejla, dužine 40-70 karaktera. Header ima sličnu svrhu, s tim što se nalazi u samom imejlu, te može poslužiti za optimizaciju brenda. Header se može upotpuniti slikama i drugim elementima, kako bi se brend prikazao u što boljem svetlu.

Body je, zapravo, telo vašeg imejla. Telo imejla je prilično fleksibilno po pitanju materijala koji se može uneti: tekst, slike, video i gifovi. Sve zavisi od marketing plana i načina na koji promovišete svoje poslovanje.

Sve navedeno vodi do CTA dugmeta. Ovo je dugme bi, idealno, trebalo da bude veličine vrha prsta, kako bi bilo vidljivo korisnku.

Ispod CTA dugmeta se nalazi footer. Footer je mesto za linkove ka vašem sajtu i profilima društvenih mreža, kao i logo ili tekst.

Ostaje još samo da se držite određenih smernica za sadržaj i vaš imejl je spreman za slanje.

Personalizacija sadržaja

Kada postignete neophodnu tehničku postavku, vreme je da i sadržaj prilagodite, tako da postane idealan alat, za vašu imejl marketing strategiju. Prvo i osnovno, jeste personalizacija imejla.

O personalizaciji smo već pisali na blogu. Ukratko, personalizacija bi bila proces uređivanja sadržaja, tako da najviše odgovara našem profilu ili profilu našeg klijenta. Stoga, posebnu pažnju moramo posvetiti analizi i formatiranju sadržaja, kako bi najbolje ispunio svoju svrhu.

Najveći udeo procesa personalizacije, odlazi na pisanje teksta ili kopija, budući da je to prvi tekst koji će klijent detaljno pročitati i koji će mu pružiti najviše informacija. Relevantnost i rezultat vašeg kopija, zavisiće od vrste poslovanja kojim se bavite, kao i od talenta za sastavljanje takvog sadržaja. Slike su tu da pripomognu da ponuda deluje još primamljivije klijentu.

Uz to, trebalo bi odabrati i šemu boja, koja najbolje predstavlja vaš proizvod. Obično se fokusiramo na izbor tri boje, koje će biti dominatne u sadržaju i elementima.

Bitno je imati na umu, da su skupljanje podataka i testiranje imejla, krucijalne stavke bilo koje imejl marketing kampanje.

Ako ne briljirate u kreiranju svog prvog imejla, probajte da utvrdite šta je problem, igrajte se s elementima, dok ne dobijete savršeno formatiran imejl. Uredan, dobro osmišljen i efektan imejl, biće vaša ulaznica u svet ozbiljnog poslovanja. Posmatrajte imejl kao digitalnu vizitkartu, kojom klijentima, partnerima i saradnicima, ukazujete na sopstveni nivo profesionalnosti i elokvencije.