Ad ekstenzije za postizanje većeg CTR

Google Adwords je dominantan vid PPC marketinga, a najlakše se prepoznaje po Google Ads reklamama. Čak i kada istražite ključne reči, postavite oglasne grupe, imate dobru landing stranicu, bez dobre reklame (Ad), nemate dobitnu strategiju. Reklamu možete značajno unaprediti, koristeći Ad ekstenzije.

Upotrebom ekstenzija, namere svoje PPC kampanje, možete približiti onome ko pretražuje vašu ponudu. Ekstenzije mogu biti:

 • sitelink
 • location
 • callout
 • app
 • review
 • structured snippets

Njihovom upotrebom i postavljanjem u skladu sa svojim poslovanjem, ostvarićete:

 • quality score
 • povećanje CTR za 10-15%
 • povećan broj klikova
 • smanjenje CPC
 • povećan prostor i broj karaktera za reklame
 • mogućnost lakše komunikacije s klijentom

Ekstenzija ima mnogo i svaka pruža određene pogodnosti. Pogodnosti ekstenzije, dalje možete iskoristi za unapređenje reklame. Ne preporučujemo upotrebu više od 3-4 ekstenzije, budući da je preglednost vrlo bitan faktor. Bombardovanje informacijama, može zbuniti i odbiti onoga ko pretražuje ponudu. Maksimalno iskoristite potencijal ad ekstenzija, tako da svoju ponudu približite kupcima, na najbolji mogući način.

Ekstenzije se biraju i na osnovu pretraga potencijalnih kupaca. Ukoliko pretražuju pojam koji ste naveli u ekstenzijama, velika je verovatnoća da će im „iskočiti“ baš vaša reklama. Ad ekstenzije su neverovatno moćan alat, koji će vam pomoći da smanjite CPC i povećate CTR. Naš dobronamerni savet je da koristite: Sitelink, Callout i Structured Snippets ekstenzije.

Preporučejmo ih jer:

 • pomažu lakšoj navigaciji sa reklame na sajt ili landing stranicu
 • ističu kompetetivne prednosti vašeg poslovanja
 • pomažu da tačno prikažete svoju ponudu

Međutim, osnovni problem PPC marketinga, jeste da se malo koji teoretski savet, može jednostavno “prekopirati“ u praksi. Kako bismo što bolje objasnili koncept ekstenzija, koristićemo primer ST Medicina poliklinike.

Sitelink ekstenzije

Sitelink ekstenzije prikazuju dodatne linkove ka vašem sajtu, ispod same reklame. Mmoguće je pozicionirati 4 linka, ali bi trebalo imati na umu da se, prilikom pretrage na mobilnim uređajima, uglavnom vide samo 2. Na raspolaganju vam je i 60 dodatnih karaktera, raspoređenih u 2 linije. Ovaj prostor je namenjen za dodatni opis lokacije, na koju će odvesti dati link.

U primeru ST Medicine ove ekstenzije bi glasile:

 • ordinacije
 • doktori
 • cenovnici
 • kontakt

Ordinacije, doktori i cenovnici, su informacije neophodne onima koji žele da zakažu pregled. Bitne informacije su i ponuda usluga, ko su doktori, cene intervencija i kontakt podaci.

Linkovi do ovih sekcija sajta, olakšaće posao i potencijalnim pacijentima i kljentu agencije - u ovom slučaju ST Medicine klinika. Jednostavnost i preglednost, omogućiće lak pristup informacijama i pozivaće na saradnju.

Sitelink ekstenzija omogućava usmeravanje potencijalnog kupca, ka cilju njegove pretrage. Ova ekstenzija ima brojne prednosti i velik značaj za svaku PPC kampanju.

Callout ekstenzije

Callout ekstenzije omogućavaju prikaz posebnih pogodnosti ili kompetetivnih prednosti vašeg poslovanja. Dodatni tekst pruža priliku da unapredite svoju reklamu i povećate njen uticaj.

U primeru klinike, ekstenzije bi bile:

 • brend
 • modele
 • tipove (usluge ili proizvoda)
 • stilove
 • kurseve

Obično možete odabrati do 8 unosa. U slučaju klinike, izabrali biste opciju tipovi (Types) i dodali tipove usluga koje klinika pruža, što bi se, u ovom slučaju, odnosilo na tipove pregleda:

 • kardiologija
 • radiologija
 • interna medicina
 • ginekologija
 • opšta praksa
 • fizikalna medicina i rehabilitacija
 • RTG dijagnostika
 • osteodenziometrija

Kada osmislite i ispišete ad ekstenzije za vašu Google Adwords PPC kampanju, uz dobro napisanu reklamu, kupac će lakše prelomiti i izabrati vas, umesto konkurencije. Cilj je pravu ekstenziju iskoristiti na najbolji mogući način. Vrlo je važno da, pre svega, utvrdite koje sve osobine svog poslovanja želite da potencirate.

Ako niste sigurni koja i kakva ekstenzija Google Ad reklame je pun pogodak za vašu strategiju, potražite savet eksperta. Pomoć našeg tima vam je uvek na raspolaganju, a odabir pravih saradnika, je uvertira svake uspešne poslovne priče.