4 stvari na koje morate da pazite kada istražujete ključne reči za PPC kampanju

Oglašavanje na internetu ne bi bilo moguće bez postojanja ključnih reči. Tačnije, kada ih ne bismo koristili ne bi mogli da pronađemo niti da istražujemo internet pa je stoga pretraživanje i definisanje ključnih reči je jedan od osnovnih koraka prilikom pravljenja PPC i SEO marketing kampanje.

Ovo je izrazito važna stavka prilikom postavljanja PPC marketing kampanje i postoje neke stvari prema kojima se možete orjentisati. Kao i u svemu, najveći uspeh postižete kada napravite najbolje od onoga što imate.

Pregledajte vaš sajt

Kada želite da izaberete ključne reči najbolje je da krenete od sopstvenog poslovanja. Vaš sajt je više nego dovoljan početak, s obzirom da ćete na njemu i putem njega obavljati i testirati sve vaše napore. Bez obzira na to da li prodajete uslugu ili proizvod, unutar vašeg sajta možete pronaći sve ključne reči.

Prilikom istraživanja možete krenuti od:

 • Proizvoda i usluga
 • Landing stranice
 • Kategorija na sajtu

Ovde možete naći sve neophodne ključne reči. Prilikom pretrage ljudi će najviše kucati proizvode ili usluge, dok će se na landing stranici nalaziti dodatne pogodnosti, lokacija, radno vreme i druge informacije. Sve one, zajedno, mogu poslužiti kao ključne reči koje će vaši klijenti pretraživati. Kategorije dodatno mogu poslužiti na to kako ćete postaviti ostatak vaše kampanje, tačnije dodatno je optimizatovati za najbolje performanse.

Misliti na strukturu vašeg naloga

Konstrukcija vašeg sajta, kao i to kako ste ispunili sadržaj sajta biće krajnje bitno za to kako organizujete strukturu vašeg sajta. Pre svega, to će uticati na to kako ćete postaviti ključne reči unutar vašeg naloga, kao i na reklame koje ćete pisati. Na osnovu ovih tipova će vas klijenti i pretraživati. Tipovi ključnih reči su:

 • Broad match
 • Modified broad match
 • Phrase match
 • Exact match

Nakon toga, treba da pogledate kako se prethodne ključne reči poklapaju sa vašim poslovnim ciljevima. Takođe, treba da razmislite kako možete da iskorisite duge ključne reči (long-tail keywords). Uz to, najbolje bi bilo tražiti ključne reči sa visokim obimom pretraživanja oko kojih se ljudi slabo “nadmeću” a to su one ključne reči koje će dovesti ogroman saobraćaj za malo ulaganja.

Međutim, pronalaženje ovakvih ključnih reči zahteva više od dobre strategije, zahteva dobre alate.

Izaberite najbolje alate

Jedna od najvećih prednosti digitalnog marketinga jeste da nudi neverovatan izbor alata za različite tipove oglašavanja. Shodno tome, postoje mnogobrojni alati za pretraživanje ključnih reči koje možete koristiti. Najpopularniji su:

 • Google Keyword Tool
 • Bing Keyword Research
 • Wordstream Tool
 • Wordtracker
 • SEMrush

Od svih ovih alata, Google Keywood Tool smatra se standardnim alatom koji se najčešće koristi i treba koristiti prilikom pravljenja kampanja. Drugi alati su sigurno odlični ukoliko zanemarimo cenu koja ide u paketu sa njima. Doduše, Google Keyword Tool, kao takav, jeste i ostaje najbolje rešenje i ovo je zvanični Google alat, pa je prema tome i najbolje podešen za PPC kampanje. Međutim, čak i najbolji alat i strategije ne smeju da vas odvedu sa jedne ključne stvari a to je da razmišljate kao klijent što znači da znate šta klijent neće pretraživati. Mislite i na negativne ključne reči.

Ne zaboravite negativne ključne reči

Nakon što ste uradili sve ne smete zaboraviti da ubacite negativne ključne reči. Negativne ključne reči su one ključne reči koje će biti izuzete od toga da “reaguju” na vaše reklame kada ih klijenti pretražuju.

To znači da ukoliko ste izabrali negativnu ključnu reč i klijent je ukuca, ona neće pokrenuti vašu reklamu. Morate da vidite ne samo to šta vi imate da ponudite klijentu, već i to šta klijent ima na umu dok pretražuje. Iznad svega nije važno to koliko možete novca da potrošite na PPC kampanju ukoliko se nadmećete za pogrešne ključne reči. To je jedino način da potrošite jako puno novca i ostvarite gotovo nikakav ROI.