4 koraka koje morate da imate u vašoj social media marketing strategiji

Social media marketing strategija je skup svega onoga što planirate i želite da ostvarite putem društvenih mreža a za uspeh je potrebno više od toga da ste prisutni na različitim društvenim mrežama.

Strategija počiva na tome da ostvarite određene poslovne ili marketinške ciljeve i da biste uspešno napravili ovakvu strategiju neophodno je da pratite utvrđene korake koji su presudni za uspeh kampanje.

Pre svega, treba težiti rezultatima koji su postavljeni i ostvarljivi za neko realno vreme, koji uključuju relevante metrike i mogu se testirati i kao krajnji cilj imaju da ostvare željeni ROI. To je ključni orijentir strategije.

Navedeni koraci služe da pronađete najbolji način da plasirate vaš sadržaj i ostvarite vaše ciljeve. Ti koraci su:

Pronađite ciljanu publiku

Znati kome se obraćate kada objavljujete na društvenim mrežama je presudno za pravljenje social media marketing strategije. Pogotovo što su društvene mreže odlično mesto da:

 • Povećate prisutnost brenda
 • Stvorite potražnju za vašim proizvodom
 • Nađete lead-ove
 • Povećate prodaju
 • Povećate saobraćaj prema sajtu

Pravljenje strategije prema ovim ciljevima je neophodno za uspeh, ali ono nije moguće ukoliko ne znate ko vam je ciljana publika. Sami ciljevi manje-više ostaju isti, tačnije ostaju osnovni za samo poslovanje ali se menjaju u zavisnosti od toga ko vam je publika.

Suštinski, ovo je prvi korak za bilo koju marketing strategiju kao takvu, budući da će se na njemu zasnivati vaš celokupan napor. Srećom, društvene mreže vam nude brojne podatke o vašoj publici kao što su:

 • Pol
 • Godine
 • Geografska lokacija
 • Navike
 • Interesovanja
 • I još mnogo toga

Sve ovo će vam pomoći da bolje saobraćate sa klijentima putem društvenih mreža a razumeti potencijalnog kupca je rezultat za siguran uspeh.

Istražite vašu konkurenciju

Nakon toga, treba da se pozabavite konkurencijom. Ukoliko vaše poslovanje nije neverovatno unikatno velika je verovatnoća da imate konkurenciju. Lako istraživanje konkurencije je jedno od kompetitivnih prednosti društvenih mreža.

Prilikom istraživanja konkurencije treba da se koncetrišete na nekoliko stvari i sve one treba da vam pomognu tako što ćete vi doprineti nešto što oni ne mogu. Možete istražiti:

 • Koliko često objavljuju (dnevno i nedeljno)
 • Kada objavljuju
 • Kakav sadržaj objavljuju
 • Na koji se način obraćaju klijentima
 • Kako i za koliko vremena vrše interakciju sa klijentima

Ovo su sve stvari koje možete preuzeti, probati i testirati da li rade. Ukoliko vidite da ne rade ili ih smatrate nepotrebnim nemojte ih uključiti u vašu social media marketing strategiju.

Pored toga, istraživanje konkurencije će vam pomoći sa još jednom bitnom stvari a to je smišljenje vašeg sadržaja (content mix). Sadržaj i društvene mreže su neodovjih recept za više saobraćaja, veću konverziju i nezaustavljivu prodaju.

Osmislite content mix

Osmišljavanje sadržaja za društvene mreže strogo je povezano sa sadržajem koji imate na vašem sajtu i blogu pri čemu postojeće blogove možete upotrebiti, tačnije podeliti a ostale sadržaje morate osmisliti i uklopiti.

Jedan od modela za sadržaj koji se smatra dobrom praksom može biti:

 • 50% sadržaja treba da vodi na vaš blog(i sajt)
 • 25% sadržaja treba da bude uzeto iz drugih izvora
 • 20% sadržaja treba da ostvari neki od poslovnih ciljeva
 • 5% sadržaja treba da prikazuje vaše poslovanje

Ili:

 • Trećina sadržaja treba da služi za prodaju
 • Trećina sadžraja treba da obrazuje i informiše pratioce
 • Trećina sadržaja treba da podstakne interkaciju sa klijentima

Sam sadržaj zavisiće od vašeg poslovanja i jedna od stvari koju nikako ne smete da zaboravite jeste da za svaki kanal pravite poseban sadržaj. Smatra se lošom praksom ukoliko koristite isti sadržaj za različite kanale promocije.

Nakon što ste osmislili sadržaj treba da naprative i kalendar objavljivanja što je dokument koji prati vaše strateške ciljeve i pomaže vam da ih realizujete putem pravovremenog objavjlivanja. Imati ovakav kalendar je korisno budući da on služi i kao dupla provera za to gde se generalno nalazite u kampanji digitalnog marketinga. Kalendar treba da organizujete prema prvom cilju koji ste izabrali da ostvarite prilikom pravljenja strategije. Sadržaj koji objavljujete treba da ispuni cilj koji ste odabrali.

Objavite i testirajte

Definitivno najbitnija stavka nakon samog objavljivanja sadržaja jeste testiranje. Testiranje se vrši tako što se mere relevantne metrike i proverava da li ste ostvarili cilj strategije, kao i postavljeni ROI. U svetu digitalnog marketinga, testiranje je siguran put da ostvarite sve vaše ciljeve kao i veći ROI.